การออกกำลังกายยิ่งเล่นกีฬาก็ยิ่งดีต่อสุขภาพ

กิจกรรมการออกกำลังกายเช่นการเดินการแข่งขันกีฬาและเกมซึ่งอาจจะมีการจัดกลุ่มการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่สำคัญในการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยทั้งชายและหญิง การเล่นกีฬาเป็นประจำจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องตามปกติในการประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวมากเช่นผู้ช่วยสำนักงาน, ผู้บริหาร, นักบัญชีและนักกฎหมายอื่น ๆ ในกลุ่ม หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดปริมาณและชนิดของการเล่นกีฬาที่ทำจะขึ้นอยู่กับอายุและแม้กระทั่งสุขภาพของแต่ละบุคคล เมื่อปริมาณที่เหมาะสมและชนิดของการเล่นกีฬาที่จะดำเนินการทุกส่วนของร่างกายทำงานที่ที่ดีที่สุด โดยการดำเนินการเล่นกีฬาสำหรับระยะเวลาที่กล้ามเนื้อกลายเป็น บริษัท ในโทนที่แข็งแกร่งและการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อยล้าและปวดที่มาพร้อมกับความรุนแรงและมีการเลื่อนออกไประหว่างการเล่นกีฬา

หัวใจที่มีบทบาทคือการสูบฉีดโลหิตรอบร่างกายยังทำงานมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลจะพักผ่อนหัวใจปั๊มห้าลิตรเลือดทุกนาที ในระหว่างการเล่นกีฬาก็สามารถทำต่อเนื่องจากทุกอวัยวะของร่างกายต้องการออกซิเจนหลายส่วนของร่างกายที่อาจจะไปโดยไม่ต้องตั้งสำรองที่เพียงพอของเลือดและออกซิเจนหล่อเลี้ยงดีระหว่างการเล่นกีฬาเนื่องจากการสูบน้ำที่เพิ่มขึ้นของเลือด ปอดยังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการเล่นกีฬา ในขณะที่คุณรู้อยู่แล้วว่าปอดมีส่วนร่วมในการจับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศที่ถูกต้องตามส่วนต่างๆของร่างกายในการเผาผลาญอาหาร ระหว่างการเล่นกีฬาปอดส่งออกซิเจนมากขึ้นในเลือดและอำนวยความสะดวกในการขับไล่ของก๊าซเสียออกจากร่างกาย