ความรู้เบื้อต้นของการฟันดาบ

117016796

ความรู้เบื้อต้นของการฟันดาบ

การฟันดาบกลายเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลก เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ที่มีกติกาที่เป็นสากลและมีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้นั้นจะมีชุดเพื่อป้องกันร่างกายของผู้ฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดี ด้วยเครื่องป้องกันที่มีคุณภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสบายๆตามส่วนต่างๆของร่างกาย กีฬาฟันดาบจึงเป็นกีฬาที่สามารถใช้ศิลปะการต่อสู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในเรื่องของสายตาที่เป็นส่วนหนึ่งของกีฬานี้ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกซ้อมเข้าไปถึงชัยชนะ Continue reading “ความรู้เบื้อต้นของการฟันดาบ”